Darbas ir kūryba

Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo, dirbo „Lietuvos aido“ redakcijoje.

Į literatūrą atėjo su novelių rinkiniu „Verdenės“ 1967 m. 1970 m. parašė dramą „Grasos namai“, kurią tais pačiais metais Kauno dramos teatre pastatė Jonas Jurašas. Išleido "Vaga" 1971, 1983 m.

J. Glinskio pjesėse dominuoja nelaisvės motyvai."Grasos namų" personažai - kunigas poetas, archyvaras, vyskupas - kali nuo pasaulio izoliuotose celėse, "gyvendami" iš pasąmonės sugrįžtančiais "nuodėmingos praeities" groteskiškais vaizdais. Kultūros ministro Liongino Šepečio nurodymu kai kurios scenos išimtos, finalas pakeistas.

Antiutopija "Pasivaikščiojimas mėnesienoje" vaizduoja ištaigingame beprotnamyje karštantį TSKP elitą. Pjesė, parašyta dar iki "Grasos namų", buvo slapta išgabenta į Vakarus ir J.Jurašo pastatyta 1978 m. Niujorke, New City teatre. "Vagos" išleista 1990 m.

Degradavusio sovietinio elito tariamas spindesys atsiskleidžia tragiškame farse "Baltos lelijos ant nemirusio kūdikio kapo". Pjesę buvo pasiryžęs statyti Jonas Vaitkus, tačiau kultūros valdininkams ji nepatiko. Išleista 1998 m.

Darbas ir kūryba 2 >>>

  Juozas Glinskis: Naujienos

"AMORALITETAS" 

AMORALITETAS EBOOK

AMORALITETAS_VIRSELIS

| Biografija | Knygos |  Teatras |  Spauda |  Kinas |         © 2006 Juozas Glinskis