Darbas ir kūryba 2

Dramoje "Po Svarstyklių ženklu" nebesuvaldomos vaizduotės labirintuose blaškosi išprotėjantis Čiurlionis. Pjesę 1976 m. Klaipėdos dramos teatre pastatė Povilas Gaidys. "Vagos" išleista 1977 m.

Tame pačiame teatre 1989 m. Ivanausko pastatyta antiutopija "Nelabųjų raisto repeticija" vaizduoja Sataninsko užgrobtą pasaulį, kuriame dorybei vietos nebelieka. Pjesę "Vaga" išleido 1990 m.

Dramos "Kingas" veiksmas vyksta nepilnamečių kolonijoje. Berniukams tik dvi išeitys: prisitaikyti prie žiaurių nelaisvės dėsnių arba žūti. Pjesę Kauno dramos teatre pastatė Jonas Vaitkus 1980 m. "Vaga" išleido 1991 m. Analogiškas ir dramos "Šokantys berniukai" pasaulis. Pastatyta Rusijos teatruose. Išleista 1990 m.

Savo epochą pralenkusio išminčiaus likimas atskleidžiamas tragikomedijoje "Cikuta - Sokratui". Išleista 1981 ir 1983 m. Nepastatyta.

Radijo groteske "Kas yra Fokas Lyveris, arba teisėjų nužudymas" dramaturgas pasakoja apie jauno maksimalisto žūtbūtines grumtynes su Senojo testamento ideologijos skelbėjais. Pjesę pastatė Lietuvos radijas 2004 m., režisavo Vytautas Balsys. Išleido "Kronta" 2004 m.

 Darbas ir kūryba 3 >>>

  Juozas Glinskis: Naujienos

"AMORALITETAS" 

AMORALITETAS EBOOK

AMORALITETAS_VIRSELIS

| Biografija | Knygos |  Teatras |  Spauda |  Kinas |         © 2006 Juozas Glinskis